Kontakt

Društvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge “FH PRINCES TRADE” d.o.o. Ilijaš

“FH PRINCES TRADE” d.o.o. Ilijaš  (DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU)

Ilijaš, Podlugovi, Ulica Obala broj 13

MBS: 65-01-0127-16

JIB: 4202190250004

Kontakt tel./Fax : +387 33 401-055  Direktor: +387 61 691 707

Mail: fazlic.harun@hotmail.com